Stichting divineLan

Welkom! Op deze website staat alle informatie over de stichting achter de divineLan-evenementen. Wij zijn als stichting betrokken met de veiligheid van onze bezoekers, om die reden bieden we graag openheid over onze werkwijzen.

Verantwoordelijkheid

Gedragscode
Veel grenzen in het contact tussen medewerkers en deelnemers aan de activiteiten van de stichting zijn niet eenduidig. Daarom hebben wij voor al onze medewerkers een gedragscode opgesteld.
Vrijwilligersverklaring
Om het takenpakket van onze vrijwilligers duidelijk te definiëren hebben we een vrijwilligersverklaring die men dient te ondertekenen alvorens aangesteld te worden.
Verklaring omtrent gedrag (VOG)
Als onderdeel van ons aanstellingsbeleid verwachten we ook een verklaring omtrent gedrag (VOG) van alle vrijwilligers die actief zijn voor stichting divineLan.

Meer informatie

Deze informatie in het kort staat gedetailleerder beschreven op de desbetreffende pagina's.

Stichting

divineLan is in 2003 begonnen met organiseren van LAN-parties. Door de jaren heen zijn we langzaam uitgegroeid tot een professionele stichting met veel kennis op het gebied van de organisatie van LAN-parties. Vanouds is ons doel: “Het bevorderen van sociale contacten tussen jongeren met behulp van ICT”.

Vandaag de dag hebben alle bestuursleden en druk dagelijks leven waardoor we kleinschaliger opereren. We organiseren regelmatig online game avonden en een aantal keer per jaar hebben we een lan party voor genodigden. Heb je interesse om je aan te sluiten bij divineLan evenementen, of heb je interesse om actief te worden in het organiseren van LAN-parties, neem dan contact met ons op via info@divinelan.nl. Je kan meer informatie vinden over onze evenementen op de hoofdpagina van deze website.

Bestuur

Jeroen Zonneveld
Stichtingsvoorzitter en secretaris.
Maarten Vink
Algemeen bestuurslid.
Niels Ligterink
Algemeen bestuurslid.
Cliff Voetelink
Penningmeester.
Chris Vink
Algemeen bestuurslid.

Vrijwilligers

Als vrijwilligersorganisaties willen we graag zo veel mogelijk vrijwilligers aantrekken. Er is altijd wat te doen, maar de schade die een verkeerde vrijwilliger kan aanrichten is enorm, niet alleen voor je organisatie (denk aan imagoschade of verdeeldheid binnen divineLan), maar ook voor deelnemers aan de activiteiten. Het is bekend dat plegers bewust misbruik maken van de onschuld en vertrouwen in vrijwilligersorganisaties. Daarom hebben wij een zorgvuldige selectieprocedure.

(link naar ons volledige aanstellingsbeleid)
Gedragscode (vrijwillige) medewerkers

Veel grenzen in het contact tussen (vrijwillige) medewerkers en minderjarige deelnemers aan de activiteiten van de stichting zijn niet eenduidig. Hierover kunnen nooit exacte grenzen worden afgesproken die voor alle minderjarigen en in alle situaties gelden. Maar er is wel één heel duidelijke grens en dat is de grens dat seksuele handelingen en contacten tussen (jong)volwassen medewerkers en minderjarigen, die bij ons komen, absoluut ontoelaatbaar zijn!

Daarom hebben wij als stichting voor al onze (vrijwillige) medewerkers een gedragscode opgesteld. De gedragscode bestaat uit twee delen: regels die bijdragen aan een open, transparante en veilige omgeving voor minderjarigen én vrijwilligers en de omschrijving van seksueel grensoverschrijdend gedrag die het uitgangspunt is van het tucht- en sanctiebeleid dat door de organisatie wordt gevoerd. Wanneer je bij ons komt werken, als vrijwilliger vragen wij je deze gedragscode te ondertekenen. Hiermee verklaar je dat je de gedragscode kent en volgens de gedragscode zult handelen.

(link volledige versie)
Vrijwilligersovereenkomst
1. Werkzaamheden

Het is belangrijk dat de vrijwilliger zet zich in voor de taken die nodig zijn voor het functioneren van de stichting, bijvoorbeeld:

  • De organisatie van divineLan evenementen,
  • Het onderhouden de website,
  • Actieve bijdrage aan de community.

Daarnaast is het is wenselijk dat er continuïteit is in de werkzaamheden van de vrijwilliger, en duidelijkheid te geven wat de wederzijdse verwachtingen zijn. Om dit te borgen sluiten we met al onze vrijwilligers (inclusief het bestuur) een vrijwilligersovereenkomst af.

2. Aanvang en einde van de overeenkomst

De vrijwilliger is bereid zich voor 2 uur per week in te zetten. De overeenkomst wordt beëindigd door opzegging door één van beide partijen waarbij een opzegtermijn van 1 maand in acht genomen dient te worden in verband met het overdragen van de betreffende activiteiten. Voor het bestuur geldt een opzegtermijn van 2 maanden.

3. Proefperiode

De periode van je aanstelling tot en met het eerstvolgende evenement van stichting divineLan is je proefperiode. Daarna zullen we evalueren of de samenwerking van beide kanten bevalt en, als dit zo is, volgt officiële aanstelling. Dit evaluatiegesprek wordt gehouden op initiatief van het bestuur.

4. Onkostenvergoeding

Stichting divineLan vergoedt de door de vrijwilliger werkelijk gemaakte onkosten op de volgende punten: reiskosten vooraf overlegd met het bestuur (openbaar vervoer 2e klas of autokilometers voor maximaal 13 ct per km) en vooraf door het bestuur goedgekeurde aankopen. Het declareren van de onkosten gebeurt d.m.v. het declaratieformulier in te dienen bij de penningmeester.

(link volledige versie)
Verklaring omtrent gedrag (VOG)

Als onderdeel van ons aanstellingsbeleid verwachten we ook een verklaring omtrent gedrag (VOG) van alle vrijwilligers die actief zijn voor stichting divineLan. Hier zijn voor de vrijwilliger geen kosten aan verbonden en worden bij de aanvraag geholpen door een van de bestuursleden.

ANBI

Deze pagina wordt nog geschreven.
Terug naar divineLan.nl